Ne më tej do të mbështetemi në kërkimin shkencor dhe teknologjik dhe zhvillimin e produkteve të reja, projekteve të reja. Për klientët si qendër, përmirësoni vazhdimisht produktet, përmirësoni cilësinë e shërbimit pas shitjes, për të marrë pjesë në konkurrencën e tregut, punë e shpejtë, efikase e shërbimit pas shitjes, gjatë gjithë vitit për të siguruar pjesë rezervë, gjatë gjithë jetës për të dhënë shërbim me cilësi të lartë, për të përmbushur nevojën e përdoruesve vendas dhe të huaj.

Balerinë hekuri