Ne do të mbështetemi më tej në kërkimin shkencor dhe teknologjik dhe zhvillimin e produkteve të reja, projekteve të reja. Për klientët si qendër, përmirësoni vazhdimisht produktet, përmirësoni cilësinë e shërbimit pas shitjes, për të marrë pjesë në konkurrencën e tregut, punën e shpejtë, efikase të shërbimit pas shitjes, gjatë gjithë vitit për të ofruar pjesë këmbimi, gjatë gjithë jetës për të dhënë shërbim me cilësi të lartë, për të plotësuar nevojat e përdoruesve vendas dhe të huaj.

Makinë për të thyer balet